tank knippenWat te doen met oude stookolietanks?

Heeft u thuis of aan uw bedrijf nog een oude stookolietank staan die niet meer gebruikt wordt?

Wist u dan dat deze volgens de Belgische wetgeving binnen de 3 jaar verwijderd moet worden of, indien dit niet mogelijk is, buiten gebruik moet gesteld worden? "Goed," denkt u, "maar hoe pak ik dit aan?" Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende stappen die dan ondernomen moeten worden.

  • Eerst laat u uw tank reinigen en ledigen door firma Anthonissen Jelle BVBA. Anthonissen Jelle BVBA bezorgt u de nodige attesten waarin staat dat deze werken uitgevoerd zijn conform de Vlarem-milieuwetgeving.
  • Indien technisch mogelijk, laat u de tank verwijderen door onze firma. Lukt dit niet, bijvoorbeeld omwille van gevaar voor de stabiliteit van uw woning, dan laat u de tank opvullen met inert materiaal (bv. schuimbeton). In het laatste geval bezorgen wij u de nodige documenten die bevestigen dat de tank onmogelijk verwijderd kan worden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwijdering van oude stookolietanks?

Enkel en alleen de eigenaar van het reservoir is verantwoordelijk voor het verwijderen of het buiten gebruik stellen van zijn oude stookoliereservoir.

Let op! De bovenstaande regeling geldt voor elke tank die niet meer wordt gebruikt, dus ook wanneer u overschakelt naar een andere energiebron en uw reservoir nog in perfecte staat is.